Agentregister

Registeret er en oversikt over forsikringsagenter som formidler våre forsikringer. Foretakene utøver sin virksomhet i Norge og Finanstilsynet er tilsynsmyndighet for samtlige foretak.

Agentregister  
Foretak Leder Organisasjonsnummer
Byggmesterforsikring AS Helge Gulbrandsen 985 707 383
Matrix Insurance AS Reidar Meinstad 966 431 695