Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet

Året som ble annerledes

Da vi gikk inn i 2020 hadde de fleste av oss en helt vanlig forventning til det nye året og at det forhåpentligvis skulle bringe med seg mye fint. Vi hadde hørt at en litt uvanlig, influensalignende smitte var i anmarsj, men ingen av oss kunne forestille seg hvor annerledes 2020 skulle vise seg å bli.

Publisert: 15.12.2020 - Oppdatert: 16.12.2020

Å redusere aktiviteten i Norge, som i resten av verden, har vært avgjørende for å begrense omfanget av koronapandemien. Dette har naturligvis gått kraftig utover aktivitetsnivået til veldig mange virksomheter, deriblant frivillige organisasjoner og bedrifter. Mange mennesker har blitt berørt, enten i arbeidsforholdet sitt eller som mottaker av de tjenestene som forsvant.

Vi i Knif Trygghet har vært heldige og har etter forholdene klart oss bra, selv om det ble et annerledes år for oss også. Da hele Norge stengte ned 12. mars reiste alle våre ansatte hjem og har jobbet fra hjemmene sine helt siden da. Vi ble alle nødt til å tilpasse oss en ny arbeidshverdag på hjemmekontor. Henvendelsene fra kundene økte kraftig i all usikkerheten. Spesielt fikk vi mange henvendelser om reiser som ikke kunne gjennomføres som planlagt, og vi ble nødt til å omprioritere ressursene våre slik at vi kunne betjene kundene våre så godt som mulig. Alle ansatte har arbeidet hardt og stått på igjennom hele året, og vi har klart å opprettholde en noenlunde normal behandlingstid på de fleste innmeldte saker, til tross for større pågang før sommeren. 

Vårt ønske om å bidra

Etter et godt resultat på finansavkastning i 2019 hadde vi muligheten til å bidra og gi noe mer tilbake i 2020. Da eierne våre måtte omstille seg og endre på de planlagte aktivitetene sine i sommer hadde vi et ønske om å gi en økonomisk støtte i utfordringene som de stod i. Vi valgte derfor å øke bidragene til sponsingen av sommerstevnene, som stort sett ble utført digitalt. I tillegg ble det utbetalt et godt utbytte til eierne nå i høst.

Stabilt forsikringsselskap, til tross for store endringer

I en bransje som er i konstant endring står vi stadig i noen utfordringer. Nøkkelen til at Knif Trygget fortsatt kan drive godt er at vi har en stabil kundemasse og dyktige, kompetente ansatte med et stort engasjement for kundene. Primært er det de kristne organisasjonene som har bygget hele fundamentet for dette forsikringsselskapet. Det har blitt gjort ved stabilitet og gjensidig lojalitet mot hverandre. Dette vil bare bli enda viktigere fremover. Antall forsikringsselskaper i Norge går nedover, de store blir større og det blir færre av de mindre selskapene som kan utfordre. Derfor tror jeg at Knif Trygghet blir et viktig redskap for de kristne og frivillige organisasjonene i tiden som kommer. Vi som forsikringsselskap vil utvikle oss videre, for å kunne fortsette å gi en best mulig opplevelse ved å være kunde hos oss. 

En viktig julehøytid

Årets jul blir også annerledes for mange. Mitt håp er at vi, med de begrensningene som gjelder for sosial omgang, likevel klarer å se hverandre og inkludere menneskene rundt oss inn i julebudskapet. Som forsikringsselskap er vi også, naturlig nok, opptatt at ingen blir utsatt for skader, verken på seg selv, på egen eller på felles eiendom. Vår oppfordring er derfor til alle våre kunder og forbindelser; se deg godt rundt om det er noen eller noe som krever din oppmerksomhet.

Med det ønsker både jeg og vi i Knif Trygghet en riktig god og velsignet jul, og de beste ønsker for det nye året!

 

Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet