5 grunner til å tegne barneforsikring

02 . Juni 2019
Foto: iStock
Foto: iStock

Heldigvis har vi gode offentlige ordninger i Norge og et helsevesen hvor barn blir prioritert og tatt godt hånd om. Allikevel kan det oppstå tilfeller hvor offentlige ytelser kan utebli eller oppleves for lave. I slike tilfeller kan en barneforsikring komme godt med.

Her er 5 grunner til å tegne barne- og ungdomsforsikring:

 

1. Ved varig uførhet på grunn av sykdom eller ulykke vil barnet få utbetalt en «startkapital» ved 18 års alder

2. Utbetaling av dagpenger ved alvorlig sykdom gir foreldre mulighet til å ta mer fri fra jobb for å være sammen med barnet

3. Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke

4. Utbetaling til nødvendig ombygging av bolig for å tilpasse til f.eks. rullestolbruk etter ulykke eller sykdom

5. Ved utvalgte alvorlige sykdommer utbetales en forsikringssum som kan brukes til det man ønsker

 

Barne- og ungdomsforsikring gir økonomisk trygghet for både barn og foreldre, og er ment som et supplement til de offentlige ytelsene som er relativt lave for unge mennesker.

 

For fullstendig oversikt over dekninger se vilkårene og mer om vår Barne- og Ungdomsforsikring her og ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.