Gebyr for uforsikrede kjøretøy

26 . Februar 2018
Biler
Foto: iStock

Hvis du eier et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring, får du fra 1. mars 2018 et gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen. Du som eier av det uforsikrede kjøretøyet mottar et gebyr på 50 - 250 kr for hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret.

Gebyret kommer i tillegg til Trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift).

Forsikringsplikt

Alle registrerte kjøretøy skal ha trafikkforsikring (ansvarsforsikring). Det er lovpålagt etter bilansvarsloven §15. Dette gjelder selv om kjøretøyet ikke er i bruk eller i kjørbar stand.

Forsikre kjøretøyet eller lever inn skiltene

Uforsikrede, registrerte kjøretøy må enten forsikres eller avregistreres. For å avregistrere et kjøretøy må du levere inn skiltene til Statens Vegvesen.

Solgt kjøretøy?

Har du solgt et kjøretøy må du selv sørge for at salgsmelding blir sendt inn til Statens Vegvesen med en gang. Dersom du blir stående som eier av et kjøretøy er det du som mottar gebyr når ny eier ikke har ordnet med forsikring. Salgsmelding kan enkelt leveres elektronisk på Statens Vegvesen sine nettsider.

Sjekk kjøretøyene dine

På Trafikkforsikringsforeningen sin nettside tff.no/minside kan du se hvilke kjøretøy du står oppført som eier av og om dine kjøretøy er forsikringspliktige.

Husk dette

  • Har du kjøpt en bil – kjøp forsikring.
  • Har du solgt en bil – send inn salgsmelding til Statens Vegvesen snarest.

Nyttige lenker og telefonnummer

  • Les mer om ordningen med gebyr for uforsikrede kjøretøy på tff.no/uforsikret
  • Statens vegvesen kontakter du på vegvesen.no eller telefon 22 07 30 00
  • Forsikringsstatus på forsikringspliktig kjøretøy, se tff.no/minside

 

Nedenfor ser du gebyrsatsene per døgn for de ulike kjøretøygruppene:

Kjøretøygruppe

Gebyr per døgn (NOK)

Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy

50

Personbil, varebil, campingvogn, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter)

150

Buss, lastebil

250