Personforsikring = trygghet for deg og familien

25 . Februar 2020
Familie. Foto: iStock
Foto: iStock

Har du tenkt over hva de økonomiske konsekvensene ville ha blitt for deg og din familie dersom noe av det verste skulle skje? De fleste har forsikret hus, bil og andre verdifulle eiendeler. Langt færre har forsikret seg selv eller familien sin. Med riktige personforsikringer kan du unngå dårlig økonomi dersom det skulle inntreffe sykdom, uførhet eller død i familien. 

Hos Knif Trygghet sitter det rådgivere som hjelper deg med å finne den beste løsningen for deg og din familie. - Ta gjerne en telefon til oss, da det ofte er best å snakke litt sammen når det gjelder dette, sier teamleder for privatforsikring, Geir Yngve Andersen. Du når oss på telefon 23 68 39 00.

Nedenfor kan du lese litt om hvilke forsikringer som er mest aktuelle for folk flest.

 

LIVSFORSIKRING - økonomisk trygghet for dine nærmeste dersom du skulle bli borte

- Vi anbefaler livsforsikring til alle som har forsørgeransvar eller har en ektefelle/samboer som er avhengig av din inntekt, sier Andersen. Utbetalingen gjør at de kan få en mulighet til å tilpasse seg den nye livssituasjonen ved å for eksempel nedbetale gjeld.  

Vår livsforsikring gir en engangsutbetaling dersom den forsikrede dør. Det vil kunne sikre økonomien til dine nærmeste i en ellers vanskelig tid.

Les mer om vår livsforsikring her.

Geir Yngve Andersen
Geir Yngve Andersen

 

 

 

Teamleder for privatforsikring, Geir Yngve Andersen forteller at mange kunder synes det er vanskelig å forstå personforsikringer.

 

UFØREFORSIKRING - forsikring av inntekten din ved langvarig sykemelding

Tall fra NAV viser at mer enn én av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre, flesteparten på grunn av sykdom. I Norge er vi heldige som har gode ordninger for de av oss som ikke lenger kan arbeide. Du risikerer likevel å få inntekten din vesentlig redusert ved arbeidsuførhet, forteller Andersen.

 

Inntektstap ved uførhet
Inntektstap ved uførhet

 

Du kan regne med at minimum en tredjedel av inntekten din forsvinner dersom du blir ufør. Jo mer du tjener desto større vil forskjellen bli.  

Vi anbefaler uføreforsikring til deg som er frisk og yrkesaktiv. Knif Trygghet sin uføreforsikring vil gi deg en engangsutbetaling som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt dersom du skulle bli varig ufør. Pengene kan for eksempel brukes til å betale ned gjeld og vil bidra til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

Les mer om vår uføreforsikring her.

 

BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING - økonomisk sikkerhet for både barn og foreldre
Foto: iStock

Heldigvis har vi gode offentlige ordninger i Norge og et helsevesen hvor barn blir prioritert og tatt godt hånd om. Allikevel kan det oppstå tilfeller hvor offentlige ytelser kan utebli eller oppleves for lave. I slike tilfeller kan en barneforsikring komme godt med.

5 grunner til å tegne barne- og ungdomsforsikring:

  1. Ved varig uførhet vil barnet få utbetalt en «startkapital» ved 18 års alder
  2. Gir mulighet for at foreldre kan ta mer fri fra jobb for å være sammen med barnet ved alvorlig sykdom
  3. Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke
  4. Gir mulighet for å bygge om bolig, for eksempel hvis barnet må sitte i rullestol
  5. Utbetaling ved utvalgte alvorlige sykdommer

– Barneforsikring er ment som et supplement til de offentlige ytelsene som er relativt lave for unge mennesker, sier Andersen.

 

Du kan lese mer om vår Barne- og ungdomsforsikring her.

 

Kontakt oss på telefon 23 68 39 00 eller privatforsikring@kniftrygghet.no for en uforpliktende prat.