Koronavirus - informasjon, spørsmål og svar om reiseforsikring

13 . August 2020

Her finner du spørsmål og svar om reiseforsikring i forbindelse med korona-pandemien. Situasjonen er i stadig utvikling og denne informasjonen vil bli fortløpende oppdatert ettersom reiseråd fra Utenriksdepartementet endres. Sist oppdatert: 13. august kl. 13.50.

Reiseforsikring

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i hele verden. Rådet gjelder frem til 1. oktober, men med noen unntak for land og regioner i Norden og EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets (FHIs) kriterier for tilstrekkelig lav smittespredning. 

Les mer om reiseråd og unntak på UD sine nettsider.

FHI fører en oversikt i et kart hvor de markerer hvilke land og regioner som de anser har tilstrekkelig lav smittespredning, og hvilke som ikke har det. Land og regioner med tilstrekkelig lav smittespredning er markert gule (tidligere grønne), alle andre områder er markert røde eller skravert. 

Se kart over hvilke områder Folkehelseinstituttet (FHI) anser som «gule» og "røde".

 • Hvor og når er reiseforsikringen gyldig?
 • Hva gjelder hvis et område endres fra gult til rødt?

Avbestilling

Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser til utlandet så lenge det foreligger et reiseråd på det tidspunktet du skal reise. Dette gjelder reiser som:

 • ble bestilt og betalt før 12. mars* eller etter at UDs reiseråd ble opphevet
 • som har avreise til og med 1. oktober
 • som UD fraråder å reise til

Enkelte land er unntatt fra reiserådet. Se mer informasjon på UD sine nettsider.

* Har du avbestilt reisen din før 12. mars er det de reiserådene som var gitt på det aktuelle tidspunktet som gjelder.

Du skal alltid be om refusjon fra reisearrangør, flyselskap, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til, før du melder saken til oss.


Meld saken din til oss når planlagt avreisedato har passert, og du har dokumentasjon som viser hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

 
Husk at du kan melde skaden din inntil ett år etter at den har oppstått.
  

Kansellert reise
Dersom flyselskap/reisearrangør kansellerer reisen din før du selv avbestiller, har du krav på full refusjon fra dem.
Les mer under punktet «Hva hvis reisen min blir kansellert?»


Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser 
Her gjelder vanlig vilkår.

Er du helsepersonell?
Helsepersonell som ikke får dekket sine utgifter hos forsikringsselskapet kan søke Helfo for refusjon. Se mer informasjon her. (ekstern link) 

 • Hva dekkes ved avbestilling?
 • Burde jeg avbestille min fremtidige reise?
 • Slik melder du inn en sak
 • Hva hvis reisen min blir kansellert?
 • Hva bør jeg tenke på ved bestilling av fremtidige reiser?

Evakuering / hjemreise

14. mars 2020 rådet Utenriksdepartementet (UD) alle norske borgere som var på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig. For at reiseforsikringen/utestasjonertforsikringen skal dekke merutgiftene til evakuering, må evakueringen ha blitt gjort så snart som mulig etter at dette rådet ble gitt.

Hvis du ikke har vært i stand til å reise hjem før nå på grunn av akutt sykdom, utreiseforbud eller andre omstendigheter som har vært utenfor din kontroll, kan du ta kontakt med oss på telefon 23 68 39 00 eller e-post: reiseskade@kniftrygghet.no

Andre spørsmål

 • På reise i berørte områder?