Få 50 000 kr til brannsikring av din kirke

02 . Mai 2019

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Knif Trygghet Forsikring AS fortsetter å støtte brannsikring av kirkene i Norge. Søk om å få 50 000 kr til brannsikring av din kirke!

Det er kun kirkelige fellesråd som kan søke, og støtten skal gå til:

Brannvarslingsanlegg som er koblet til brannstasjon eller vaktsentral og/eller slukkeanlegg som vanntåkeanlegg eller sprinkleranlegg.

 

For å kunne søke tilskuddet må også følgende søkekriterier være oppfylt:

  1. Alt kirkeløsøre må være registrert i Kirkebyggdatabasen
  2. Redningsplan for verdier i kirken må være utarbeidet og gjort kjent for stedlig brannvesen og eventuelt andre aktuelle
  3. Kirken(ene) må være forsikret i Kirkebyggforsikringsordningen v/Knif Trygghet

 

Send inn din søknad innen 20.06.19 til 50000@kniftrygghet.no