Fornøyde deltakere på HMS kurs

04 . April 2019
Foto: iStock
Foto: Fra venstre: Stian Fossli, kirketjener i Røyken kirkelige fellesråd og Oddvar Etnestad, kirkeverge i Kongsberg kirkelige fellesråd

Som en del av det skadeforebyggende arbeidet har Knif Trygghet arrangert HMS kurs i åtte byer rundt om i landet. I løpet av mars og april har cirka 180 deltakere fra ulike organisasjoner fått kunnskap om blant annet sikkerhetsforståelse, risikovurdering og analyse av trusselbildet for skader og ulykker. I tillegg har de fått kunnskap om skadeforebyggende tiltak med fokus på brann, vannskader og bygningssikkerhet.

Ble inspirert til å jobbe mer med HMS

Vi tok en prat med et par av kursdeltakerne. Oddvar Etnestad er kirkeverge i Kongsberg kirkelige fellesråd og Stian Fossli er kirketjener i Røyken kirkelige fellesråd. Begge hadde tatt turen til Oslo denne torsdagen for å delta på HMS kurs.

-          Blant mye annet viktig arbeid, kan det i perioder være lett å legge HMS-arbeid litt til side. Nå fikk jeg den dytten jeg trengte. Jeg ble inspirert til å jobbe mer med HMS. Dette var et bra kurs, sier Oddvar Etnestad.

-          Det var motiverende å delta på dette kurset. Foredragsholderen hadde mange gode og praktiske eksempler, sier Stian Fossli.

Kursholderen Harry Vinje fra Sikkerhet og Beredskap AS har lang erfaring med skadeforebygging og risikovurdering. Harry er tidligere brannmann og har jobbet med opplæring og forebyggende arbeid i mange år.