Kirkesikringsprisen 2018

21 . September 2018
Foto: iStock

I samarbeid med Knif Trygghet deler KA ut en årlig pris på 25 000 kroner til fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Nå kan DU foreslå kandidater.

Aktuelle kandidater kan foreslås både av fellesrådet selv, av kirkelig tilsatte i fellesrådet, andre fellesråd, kommunen, Riksantikvaren, DSB, bispedømmerådene og andre samarbeidspartnere. KA og Knif Trygghet kan også foreslå kandidater. En egen jury bestående av representanter fra både KA og Knif Trygghet vil utpeke vinneren av prisen.

Både fysiske og/eller organisatoriske tiltak vil bli vurdert, som for eksempel:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid for bedre sikring av kirkebygg.
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid eller tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon.
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser.
  • Tiltak for bedre kirkesikring der både fysiske og organisatoriske tiltak er gjennomført på en helhetlig måte.
  • Andre tiltak for bedre kirkesikring som har utmerket seg på en positiv måte.

 

Forslag til aktuelle kandidater sendes på e-post til

ka@ka.no eller post@kniftrygghet.no innen 31. oktober 2018.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Randi Moskvil Letmolie i KA, tlf. 472 39 569 eller Svein Rødskog i Knif Trygghet, tlf. 23 68 39 00.

Prispengene skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljøtiltak blant tilsatte i fellesrådet.

I 2018 vil prisen deles ut på KAs høstkonferanse som foregår i Oslo 12. – 13. november 2018

 

Tidligere vinnere:

I 2016 gikk prisen til Bamble kirkelige fellesråd for et helhetlig arbeid som både omfatter fysiske og organisatoriske tiltak. Bamble har etablert gode rutiner, risikovurderinger, dokumentasjon og jevnlige kontroller. Samtidig er det gjort en stor innsats for montering av nytt låssystem, slokkeanlegg og brann- og tyverialarm.

I 2017 gikk prisen til Oslo kirkelige fellesråd for et langsiktig og systematiske arbeid for sikring av kirkebyggene. Alle kirkebyggene har bl.a. fått montert brannvarsling med direktevarsling til 110, og det er montert slokkeanlegg i de eldste og mest sårbare kirkene.