Sikre dine ansatte med Gruppeliv og Medforsikring

19 . Februar 2019
Personal
Foto: iStock

Mange arbeidsgivere har tegnet gruppelivsforsikring for sine ansatte. Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring for de ansatte. En slik forsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall. Om arbeidsgiver er pliktig til å tegne gruppelivsforsikring for sine ansatte følger som regel av en tariffavtale. Visste du at gruppelivsforsikringen kan utvides til å omfatte medforsikring av ektefelle eller samboer? 

Medforsikring
Med denne tilleggsforsikringen vil den ansatte være sikret dersom han eller hun mister sin nærmeste. En slik utbetaling vil gi den ansatte større økonomisk frihet i en vanskelig situasjon og kan bli avgjørende for om den ansatte blant annet kan beholde hjemmet sitt. Medforsikring er en tilleggsforsikring til en gunstig pris og krever ingen helseopplysninger ved tegning. 

 

Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.