Informasjon til organisasjoner og bedriftskunder

15 . Mai 2020
Foto: iStock
Foto: iStock

Mange organisasjoner, blant annet skoler, kontakter oss med spørsmål om forsikringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Her er noen spørsmål og svar som kan være oppklarende.

  • Vi har planlagt et arrangement og lurer på hva som dekkes
  • Vi har stanset eller redusert driften vår på grunn av koronaviruset. Hva dekker avbruddsforsikring?
  • Er jeg forsikret når jeg jobber hjemmefra?
  • Er frivillige dekket av yrkesskadeforsikringen?
  • Vi har avviklet bedriften. Hva skal vi gjøre med forsikringene som vi har?

Andre spørsmål?

Har du andre spørsmål, ta kontakt med organisasjonsforsikring@kniftrygghet.no