Styret

Styret i Knif Trygghet velges av generalforsamling.

Leder:
 • Svein Jacobsen Veland

Styremedlemmer:
 • Geir Ove Misje
 • Beate Pettersen
 • Øystein Frøysa
 • Gunnar Uglem
 • Grethe Tingvold
 • Hildur Vasskog Lund (Ansattrepresentant)

Varamedlemmer:
 • Lars Lunde
 • Anne-Lisbet Hatlem Lindal
 • Eldbjørg Tveiterås (Ansattrepresentant)
 • Iren Mørch Mathiesen (Ansattrepresentant)
 • Terje Bergum (Ansattrepresentant)