IPID

IPID (INSURANCE PRODUCT INFORMATION DOCUMENT) er et standardisert produktark. Den inneholder kortfattet og relevant informasjon om forsikringen, og gir en enkel oversikt over hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker.