I tillegg tilbyr vi blant annet en spesialtilpasset innboforsikring som også dekker dine spesielle behov for forsikring av eiendeler og utstyr som du benytter i utøvelse av ditt yrke. Det gjelder for eksempel skader på liturgiske klær, seremonielt utstyr, bibler og liturgiske bøker som du har med deg. I tillegg er du bedre sikret bl.a. mot tap som følge av innbruddstyveri fra garderobeskap og bil.