Kundeservice i fokus

Knif Trygghet vil at det skal oppleves bra å være kunde hos oss. Vi har derfor satset på flere områder for å bli best mulig.

Knif Trygghet har valgt å slutte seg til Godkjenningsordningen som er Finans Norge sin autorisasjonsordning for forsikringsrådgivere. Det gir en ekstra trygghet for kundene våre når alle rådgiverne er sertifiserte og har gått gjennom omfattende opplæring på forsikringsfaget, men også på etikk og etiske utfordringer innen bank og forsikring. I tillegg har vi omfattende intern opplæring som sikrer profesjonalitet i alt vi gjør.

Når du ringer eller sender e-post til oss blir du møtt av kompetente rådgivere med lang fartstid i forsikringsbransjen. Vi legger stor vekt på responstid. Vår årlige undersøkelse hvor vi spør kundene våre hvor godt fornøyde de er med oss har de siste årene gitt særdeles gode tilbakemeldinger på servicenivået vårt.

Knif Trygghet er et tydelig verdibasert selskap. Våre kjerneverdier er redelig, engasjert, vennlig og forutsigbar. Det er slik det skal oppleves å være kunde hos oss!