Møtetelt

Vår møteteltforsikring dekker forsikringsbehovet for eier eller bruker av møtetelt.

Møteteltforsikringen omfatter teltet med tilhørende løsøre og innredning og gir dekning for:

  • Brannskade
  • Skadeverk
  • Transportskade
  • Naturskade

Rettslig erstatningsansvar for skade påført annens person eller ting er også inkludert.

Ønsker du mer informasjon om vår Møteteltforsikring, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.