Agentregister

Registeret er en oversikt over forsikringsagenter som formidler våre forsikringer i henhold til Lov om forsikringsformidling. Det er Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i agentens hjemland som er tilsynsmyndighet for agentvirksomheten. 

Publisert: 24.08.2020 - Oppdatert: 08.08.2022

Agentregister

Byggmesterforsikring AS

Daglig leder:  Kolbjørn Røstelien
Org.nummer:  985707383
Tilsynsmyndighet:  Finanstilsynet
Land:  Norge

Nordeuropa Liv & Helsa AB

Daglig leder:  Erik Enkullen
Org.nummer:  556632-6657
Tilsynsmyndighet:  Finansinspektionen
Land:  Sverige

Vitea Life AB

Daglig leder: Lars Einar Petterson
Org.nr.: 559321-3126
Tilsynsmyndighet: Finansinspektionen
Land: Sverige

Forsikring1 AS

Daglig leder: Kjell Øystein Pedersen
Org.nummer:  913892852
Tilsynsmyndighet:  Finanstilsynet
Land:  Norge

Forsikringshuset Ringerike AS

Daglig leder: Anders Kozak Høibråten
Org.nummer:  912304752
Tilsynsmyndighet:  Finanstilsynet
Land:  Norge

Gimnes Forsikringspartner AS

Daglig leder: Frode Gimnes
Org.nummer:  917213755
Tilsynsmyndighet:  Finanstilsynet
Land:  Norge

Hurum Forsikring AS

Daglig leder: Mads Thue Skønberg
Org.nummer:  916119755
Tilsynsmyndighet:  Finanstilsynet
Land:  Norge

Nordnorsk Forsikring AS

Daglig leder: Bent Tore Olsen
Org.nummer:  995420899
Tilsynsmyndighet:  Finanstilsynet
Land:  Norge

Wille & Sand Forsikringspartner AS

Daglig leder: Morgan Sand
Org.nummer:  912389421
Tilsynsmyndighet:  Finanstilsynet
Land:  Norge