Når skaden har skjedd og skal utbedres - hva da?

Spørsmål og svar i forbindelse med utbedring av en erstatnigsmessig skade.

  • Blir skaden besiktiget?
  • Må jeg bære kostnadene for reparasjon av skade?
  • Kan jeg utføre hele eller deler av reparasjonen selv?
  • Kan jeg gjøre forbedringer etter en skade?