Slik blir bygget mer rustet for klimaendringene

Foto: iStock

Klimaendringene skaper utfordringer for samfunnet vårt, men også for deg som eier hus. Det er vesentlig å ha boligforsikringen i orden, men det er allikevel viktig å være klar over at en standard boligforsikring ikke dekker alle typer skader. Med en tilleggsforsikring er man bedre dekket, men det er alltid lurt å være føre var og forsøke å forebygge skader så langt det lar seg gjøre.

 

Klikk på overskriftene under for å lese om de ulike skadene og tips for å unngå disse.

  • Fukt og råte
  • Frost og snø
  • Drenering
  • Overvann og tilbakeslag
Sjekkhuset.no

Vi har hentet informasjon til denne saken fra sjekkhuset.no.

Vi anbefaler at du også går inn der og leser mer om disse temaene. Der finner du også sjekklistene nevnt ovenfor og flere enkle grep du kan gjøre for å unngå potensielle skader.

Sjekkhuset.no er en kampanje utarbeidet av direktoratet for byggekvalitet og miljødirektoratet.

Forsikring

Har du en standard boligforsikring vil ikke skader som følge av fukt, råte og vanninntrenging være omfattet.

Ta kontakt med kundeservice for en vurdering av om ditt hus kvalifiserer til at du kan kjøpe tilleggsforsikringen Ekstra Trygghet.