Antallsoppgave

Foto: iStock

UTFYLLING AV ANTALLSOPPGAVE FOR PERSONALFORSIKRINGER

 

For kollektive forsikringer se nederst på denne siden.

Personalforsikringene skal snart fornyes, og i den forbindelse ber vi om at dere oppdaterer listen over ansatte. Antallsoppgaven finner dere ved å logge inn på vår hjemmeside www.kniftrygghet.no
Oppdateringene skal leveres selv om dere ikke har endringer.

Veiledning til utfylling av antallsoppgave

Veiledningsdokumentet finner du her.

 

Vi har også laget noen videoer som viser deg hvordan du oppdaterer antallsoppgaven.

Slik oppdaterer du antallsoppgave UTEN endringer.

 

 

Slik oppdaterer du antallsoppgave MED endringer.

 Oppdatering av antall, kollektive forsikringer

Slik oppdaterer du antallsoppgave for kollektive forsikringer
(Reise/Ulykke/Utestasjonert)

 

 

 

Nyttige tips og råd

Se alle