Kom skadene i forkjøpet

Effektive skadeforebyggende tiltak kan være mye enklere og rimeligere enn mange tror.

Kravene som stilles til HMS og skadeforebygging skjerpes stadig og selv om organisasjonene i kristen-Norge tar dette på alvor, kan det ofte være vanskelig å følge opp dette til enhver tid. 

Her er noen gode råd for skadeforebygging:

  • Organiser arbeidet! Lag planer for vedlikehold og tiltak, og fordel ansvaret.
  • Unngå skippertak! Arbeid systematisk og kontinuerlig med vedlikehold, ettersyn og oppgraderinger.
  • Hold orden! Rydd vekk, kast eller gi bort gjenstander som ikke lenger er i bruk.
  • Spør om råd! Lokalt brannvesen, kommune, Norsk brannvernforening, Riksantikvaren og private aktører er til for å gi veiledning og bistand.
  • Skaff kunnskap! Offentlige forskrifter og pålegg er stadig blitt flere. Skaff derfor kunnskap fra offentlige og private aktører.
  • Kontakt Knif Trygghet! Vi har kompetanse som kan hjelpe dere på veien for å styrke det skadeforbyggende arbeidet.

 

Nyttige tips og råd

Se alle