Kom skadene i forkjøpet

Skadeforebyggende tiltak kan være mye enklere og rimeligere enn mange tror.

Kravene som stilles til HMS og skadeforebygging skjerpes stadig og selv om organisasjonene i kristen-Norge tar dette på alvor, kan det ofte være vanskelig å følge opp alt til enhver tid. 

Her er noen gode råd om skadeforebygging:

 • Organiser arbeidet
  Lag planer for vedlikehold og tiltak, og fordel ansvaret.
 • Unngå skippertak
  Arbeid systematisk og kontinuerlig med vedlikehold, ettersyn og oppgraderinger.
 • Hold orden
  Rydd vekk, kast eller gi bort gjenstander som ikke lenger er i bruk.
 • Spør om råd
  Lokalt brannvesen, kommune, Norsk brannvernforening, Riksantikvaren og private aktører er til for å gi veiledning og bistand.
 • Skaff kunnskap
  Offentlige forskrifter og pålegg er stadig blitt flere. Skaff derfor kunnskap fra offentlige og private aktører.
 • Kontakt Knif Trygghet
  Vi har kompetanse som kan hjelpe dere på veien for å styrke det skadeforbyggende arbeidet.

 

Nyttige tips og råd

Se alle