Stabil pris

I Knif Trygghet har vi som en av våre kjerneverdier at vi skal være forutsigbare. Dette gjelder også når vi priser produktene våre. Som kunde hos oss skal du kunne vite omtrent hva forsikringene dine vil koste, også for kommende periode.

Den prisen du får når du mottar et tilbud fra oss er den prisen vi må ha for å forsvare lønnsom drift. Prisøkningen fra år til år gjenspeiler prisutviklingen i samfunnet for øvrig. Er vi nødt til å øke prisene utover dette skyldes det økte skadeutbetalinger.

Knif Trygghet skal drives økonomisk forsvarlig, men våre eiere ønsker å holde et så lavt prisnivå som mulig.

Våre eiere er hovedsakelig organisasjoner og trossamfunn . Våre eiere nyter godt av lave priser, samt utbetalinger ved overskudd. Avkastningen går med andre ord tilbake til våre eiere.

Oversikt over eierne våre finner du her.