Styret

Styret i Knif Trygghet velges av generalforsamling.

Leder:
 • Svein Jacobsen Veland

Styremedlemmer:
 • Geir Ove Misje
 • Marianne Selle
 • Øystein Frøysa
 • Siv Helset
 • Grethe Tingvold
 • Elisabet Gjellan (Ansattrepresentant)

Varamedlemmer:
 • Trude Andersen
 • Lars Lunde
 • Annvor Greibesland (Ansattrepresentant)
 • Stig Tommy Holmen (Ansattrepresentant)
 • Nils Martin Lia (Ansattrepresentant)