Styret

Styret i Knif Trygghet velges av generalforsamling.

Publisert: 24.08.2020 - Oppdatert: 03.06.2022

Leder:

 • Svein Jacobsen Veland

Styremedlemmer:

 • Geir Ove Misje
 • Marianne Selle
 • Øystein Frøysa
 • Siv Helset
 • Grethe Tingvold
 • Stig Tommy Holmen (Ansattrepresentant)
 • Nina Høgdahl (Ansattrepresentant)

Varamedlemmer:

 • Terje Marthinsen
 • Lars Lunde
 • Annvor Greibesland (Ansattrepresentant)
 • Monica Iversen (Ansattrepresentant)
 • Therese Sund-Nordli (Ansattrepresentant)
 • Nils Martin Lia (Ansattrepresentant)