Alle våre organisasjonsforsikringer

Uførekapital

Uførekapital er en kollektiv uføreforsikring som kan gi ansatte en utbetaling ved varig uførhet, selv om sykdommen ikke er relatert til yrket.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen gir en engangsutbetaling av den avtalte forsikringssummen ved varig arbeidsuførhet på minst 40 %.

Erstatningen utbetales til arbeidstakeren.

Uførheten må skyldes en sykdom eller ulykke som har inntruffet i løpet av den tiden arbeidstakeren har vært ansatt/omfattet av forsikringen.

Sykdom og ulykker som ikke omfattes av Yrkesskadeforsikring kan omfattes av Uførekapital. Denne forsikringen gir derfor en økt trygghet for den ansatte, fordi arbeidsuførhet kan redusere inntekten betraktelig. 

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss