Uførekapital

Uførekapital er en kollektiv uføredekning som arbeidsgiver kan tegne til fordel for sine arbeidstakere.

Forsikringen gir en engangsutbetaling til arbeidstaker ved varig ervervsuførhet på minst 50 prosent, som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

Sykdom og ulykke som ikke vil gi rett til utbetaling under andre forsikringsdekninger, kan gi rett til utbetaling under uførekapital. For eksempel kan slitasje-/belastningsskade (skade/sykdom som oppstår over tid) omfattes under uførekapital.

Ønsker du mer informasjon om vår Uførekapital, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.