Uførekapital

Uførekapital er en kollektiv uføredekning som arbeidsgiver kan tegne til fordel for sine arbeidstakere.

Forsikringen gir en engangsutbetaling til arbeidstaker ved varig ervervsuførhet på minst 50 %, som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

Sykdom og ulykke som ikke vil gi rett til utbetaling under andre forsikringsdekninger, kan gi rett til utbetaling under uførekapital. For eksempel kan slitasje-/belastningsskade (skade/sykdom som oppstår over tid) omfattes under uførekapital.

Ønsker du mer informasjon om vår Uførekapital, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.