Personforsikring

Knif Trygghet Forsikring AS tilbyr personforsikring til kristne organisasjoner og menigheter, deres ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere.

 

Personforsikring er en betegnelse for forsikringer man har på sitt eget og familiemedlemmers liv og helse. Behovet for personforsikring varierer gjennom ulike faser av livet. Med riktig personforsikring kan du unngå dårlig økonomi dersom det skulle inntreffe sykdom, uførhet eller død i familien. Hos Knif Trygghet sitter det rådgivere som hjelper deg med å finne den beste løsningen tilpasset akkurat deg og din familie. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Personforsikring privatkunder

Uføreforsikring

Livsforsikring

Ulykkesforsikring

Kritisk sykdom

Barneforsikring

Flere forsikringer

Personforsikring for organisasjoner

Om Knif Trygghet Forsikring AS

Vi kan forsikre det du eller ditt kristne fellesskap eier og har. Overskuddet går tilbake til fellesskapet. 

I Knif Trygghet har vi som en av våre kjerneverdier at vi skal være forutsigbare. Dette gjelder også når vi priser produktene våre. Som kunde hos oss skal du kunne vite omtrent hva forsikringene dine vil koste, også for kommende periode.

Mer om Knif Trygghet