Meld skade

Her finner du skademeldingsskjemaer. 

Skjemaet må skrives ut, signeres og sendes til Knif Trygghet.

 

Kritiske reiseskader meldes direkte til

SOS International AS (alarmsentral) i København:


Tlf: (+45) 38 48 93 65

Tlf. ved skade med egen bil i utlandet: +47 22 22 46 50

Faks: (+45) 70 10 50 56
E-post: sos@sos.eu
Internettside: http://sos.dk/no

Følgende skader skal også meldes til politiet: 

Brann, innbrudd, tyveri, hærverk, overfall og ran.

 

Bygning/løsøre/varer            

Kjøretøy

 Personalforsikringer

 Reise/Utestasjonert

 Øvrige

Andre skjema:

 

Skademeldingsskjemaet og relevant dokumentasjon sendes på en av følgende:

skade@kniftrygghet.no

personskade@kniftrygghet.no

bilskade@kniftrygghet.no

Postadresse:

Knif Trygghet Forsikring AS 
Skadeavdelingen
Møllergata 39 
0179 Oslo