Ragnar Mørland

Befaringen som hindret brannkatastrofe

«Jevnlig og systematisk kontroll av elektriske anlegg, er det viktigste forebyggende tiltaket for å hindre brann», sier Ragnar Mørland i Metodistkirken i Arendal. Det har han og fått erfare. Bare en god porsjon flaks og Mørlands snarrådighet forhindret en brannkatastrofe i menighetens nye kirkebygg.

Publisert: 19.06.2018 - Oppdatert: 24.10.2020

Metodistkirken i Arendal har en stolt historie: Grunnlagt allerede i 1868 og fikk eget staselig kirkebygg i 1871. For få år siden måtte menigheten forlate sitt gamle gudshus i Østregate, blant annet på grunn av store råteskader. Etter noen år på vandring i lånte lokaler, kunne menigheten endelig innvie sitt nyrestaurerte, moderne bygg ved juletider i 2016. Bare et drøyt år senere, på nyåret i 2018, kunne menigheten nok en gang stått uten forsamlingslokale: Det brøt ut brann.

–        Jeg hadde akkurat vært på befaring og kontroll av både ventilasjonsanlegg og elektrisk anlegg sammen med et elektrikerfirma, og vi oppdaget under kontrollen at det var for høy temperatur i en av hovedbryterne, forteller Ragnar Mørland som representerte menigheten under ettårskontrollen.

Elektrikerfirmaet måtte av gårde for å hente mer utstyr for å kunne gjøre grundigere feilsøkinger og målinger av det elektriske anlegget. Da smalt det: Ragnar Mørland kikker inn i bygget og oppdager at det tekniske rommet er fylt av kraftig røyk. Ragnar trekker pusten dypt og løper ned til åstedet, og ser at 60-80 centimeter høye flammer slår ut av hovedbryteren i det elektriske panelet.

–        Vi har flere brannslukningsapparater, men jeg skjønner at pulverapparat er lite hensiktsmessig i dette tilfellet. Saltet fra pulveret vil ødelegge el-tavla. Derfor løper jeg og henter et CO2-apparat fra kjøkkenet, forteller Mørland.

Til alt hell stod også alle dører til panelet åpne, noe som gjorde det lettere for Mørland å sette i gang slukkingen raskt. Han lyktes, og senere samme dag var det elektriske anlegget i gang igjen.

–        Det er utrolig hvor fort det kan skje, og hvor lite som skal til for at en slik brann kan utvikle seg til en katastrofe. Dette tilfellet viser også hvor avgjørende kontroller og inspeksjoner kan være, sier Mørland.

Metodistkirken i Arendal slapp med skrekken, men branntilløpet krevde utbedringer av el-anlegget og sanering av giftige gasser og sot. En annen erfaring for menigheten er hvor viktig ryddighet kan være.

–        Heldigvis var det god tilgang til det tekniske rommet, sier Mørland som ikke er i tvil om at jevnlige kontroller, tilgjengelighet og ryddighet er avgjørende forebyggende tiltak.

 

Gode råd for skadeforebygging:

  • Organiser arbeidet! Lag planer for vedlikehold og tiltak, og fordel ansvaret.
  • Unngå skippertak! Arbeid systematisk og kontinuerlig med vedlikehold, ettersyn og oppgraderinger.
  • Gjennomfør kontroller! Utfør egenkontroller av elektrisk anlegg o.l. årlig. Gjennomfør hovedkontroll hver 3. år. Husk også å sjekke brannalarm og brannslokkingsapparat årlig.
  • Hold orden! Rydd vekk, kast eller gi bort gjenstander som ikke lenger er i bruk.
  • Spør om råd! Lokalt brannvesen, kommune, Norsk brannvernforening, Riksantikvaren og private aktører er til for å gi veiledning og bistand.
  • Skaff kunnskap! Offentlige forskrifter og pålegg er stadig blitt flere. Skaff derfor kunnskap fra offentlige og private aktører.
  • Kontakt Knif Trygghet! Vi har flere eksperter som kan lose dere på veien for å styrke det forbyggende arbeidet.