Forsikringsselskapet for kristne organisasjoner og menigheter - hvor all avkastning går til fellesskapet.
Kontakt oss
illustrasjon
  • Ledige stilling

    Kunne du tenke deg å jobbe i Knif Trygghet, eller kjenner du noen som du tror kunne ha passet inn?

illustrasjon
  • Den kollektive omsorgen

    Helt siden 1960-tallet har det vært vanlig at arbeidsgivere har tegnet forsikring for sine ansatte, og i dag er yrkesskadeforsikring lovpålagt. Såkalt gruppelivsforsikring er ofte regulert gjennom tariffavtaler, som mange nyter godt av. Sammen utgjør disse forsikringene ryggraden i personalforsikringen, men fallgruvene er mange.