Vi er forsikringsselskapet for kristne organisasjoner og menigheter - Hvor all avkastning går tilbake til fellesskapet.
Kontakt oss
illustrasjon
  • Knif Trygghet søker salgs- og markedssjef

    Knif Trygghet er i positiv utvikling og satser offensivt. Vi søker etter en ny salgs- og markedssjef til å lede det kommersielle arbeidet trygt inn i fremtiden.

illustrasjon
  • Fornøyde deltakere på HMS kurs

    Som en del av det skadeforebyggende arbeidet har Knif Trygghet arrangert HMS kurs i åtte byer rundt om i landet. I løpet av mars og april har cirka 180 deltakere fra ulike organisasjoner fått kunnskap om blant annet sikkerhetsforståelse, risikovurdering og analyse av trusselbildet for skader og ulykker. I tillegg har de fått kunnskap om skadeforebyggende tiltak med fokus på brann, vannskader og bygningssikkerhet.