Vi er forsikringsselskapet for kristne organisasjoner og menigheter - Hvor all avkastning går tilbake til fellesskapet.
Kontakt oss
illustrasjon
  • Hvorfor tegne styreansvarsforsikring?

    Som medlem i et styre vil du kunne bli holdt personlig ansvarlig for eventuelle feil som styret gjør. Det kan for eksempel være at du har vært delaktig i en beslutning som har ført til et økonomisk tap for noen, og som styret kan klandres for. Potensielt kan du stå overfor store erstatningskrav rettet mot deg som privatperson.

illustrasjon
  • Kirkesikringsprisen 2018

    I samarbeid med Knif Trygghet deler KA ut en årlig pris på 25 000 kroner til fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Nå kan DU foreslå kandidater.