Vi er forsikringsselskapet for kristne organisasjoner og menigheter - Hvor all avkastning går tilbake til fellesskapet.
Kontakt oss
illustrasjon
  • Brannforebyggende kurs

    Etter fjorårets interesse, kjører vi en ny runde med det samme kurset med Harry Vinje fra Sikkerhet og Beredskap.

illustrasjon
  • Arbeidsgivers informasjonsplikt om fortsettelsesforsikring

    Mange arbeidsgivere har tegnet gruppelivsforsikring for sine ansatte. Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring for de ansatte. Mange har også uførekapital eller annen sykdom som er kollektive uføreforsikringer. Dette er forsikringer som gjelder for arbeidstakerne – så lenge de er ansatt. Forsikringer som den ansatte har vært omfattet av i sitt arbeidsforhold opphører når vedkommende slutter i jobben. For de som ikke går direkte over i en ny jobb og blir omfattet av nye forsikringer, kan det bli problematisk om de blir stående helt uten forsikring. Det er her fortsettelsesforsikring er en god løsning.