Forsikringen kan utvides med:

  • Avbruddsforsikring – dekker inntektstap dersom kjøretøyet er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Godsansvar – dersom det fraktes andres gods mot betaling
  • Maskinskade inntil 15 år gammel arbeidsmaskin
  • Ansvar for gods under løft med kran – dersom det løftes andres gods mot betaling