Forsikringen kan utvides med:

  • avbrudd (kun hvis du har kasko eller brann/tyveri)
  • godsansvar
  • maskinskade (kun hvis du har kasko)