• Avbrudd (kan kun kjøpes i tillegg til kasko og brann/tyveri)
  • Godsansvar
  • Maskinskade (kan kun kjøpes i tillegg til kasko)