Huseierforsikring

Vår huseierforsikring dekker forsikringsbehovet for hus- og gårdeiere.

Vår Huseierforsikring dekker forsikringsbehovet for hus- og gårdeiere. Forsikringen dekker brann- og vannskader, samt ansvar, skadeverk, naturskader og en rekke andre skader.

Forsikringen omfatter blant annet:

 • Bygning
 • Ryddingsutgifter
 • Tapt husleie
 • Hageanlegg
 • Redskaper og løst tilbehør
 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Ansvar

Når det er avtalt at også maskiner, inventar, løsøre eller varer er forsikret, omfatter forsikringen også:

 • Maskiner, inventar og løsøre
 • Varer
 • Penger og verdipapirer
 • Rekonstruksjon av manuskripter m.m.
 • Nyanskaffelser
 • Bygningsmessig innredning

Forsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

 • Bygg under oppføring
 • Bygningsmessig innredning
 • Maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • Innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • Klienters ting
 • Penger og verdipapirer
 • Rekonstruksjon av arkiv
 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Maskinforsikring, bygning
 • Husleietap
 • Ryddingsutgifter – bygning
 • Kunstnerisk utsmykning

Ønsker du mer informasjon om vår Huseierforsikring, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.