Alle våre organisasjonsforsikringer

Næringsbygg og huseier

Vår næringsbyggforsikring dekker bygninger i alle størrelser og kan tilpasses etter behov.

Hva dekker forsikringen?

 • brannskader
 • vannskader
 • skader ved tyveri og skadeverk
 • andre bygningsskader
 • naturskader
 • husleietap
 • ansvar du som huseier pådrar deg for skade på annen person/ting
 • rettshjelp

Hva omfattes av forsikringen?

I tillegg til skader på bygningen omfatter forsikringen blant annet:

 • ryddingsutgifter ved skade
 • hageanlegg
 • redskaper og løst tilbehør
 • påbud fra offentlig myndighet

Forsikringen kan også omfatte:

 • maskiner, inventar, løsøre og varer
 • penger og verdipapirer
 • rekonstruksjon av manuskripter m.m.
 • nyanskaffelser
 • bygningsmessig innredning

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Noen dekninger kan utvides med høyere forsikringssum og du kan velge flere dekninger i tillegg til standard vilkår.

 • bygg under oppføring
 • bygningsmessig innredning
 • maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • klienters ting
 • penger og verdipapirer
 • rekonstruksjon av arkiv
 • påbud fra offentlig myndighet
 • maskinforsikring, bygning
 • husleietap
 • ryddingsutgifter – bygning
 • kunstnerisk utsmykning

Fullstendige vilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss