Alle våre organisasjonsforsikringer

Gruppeliv

Grupplivsforsikringen gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved arbeidstakerens død, uansett dødsårsak.

Hva dekker forsikringen?

Gruppelivsforsikring en kollektiv livsforsikring som arbeidsgiver kan tegne til fordel for sine arbeidstakere.

Avtalt forsikringssum blir utbetalt som et engangsbeløp til de etterlatte, når en forsikret ansatt dør som følge av sykdom eller ulykke. 

Størrelse på forsikringssum velges fritt, med mindre bedriften har tariffavtale som bestemmer forsikringssummen. 

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Forsikringen kan utvides med tilleggsdekninger:

  • Engangsutbetaling ved varig ervervsuførhet på minst 50 %.
  • Medforsikret ektefelle

Hvis en medforsikret ektefelle/samboer dør vil avtalt beløp bli utbetalt til den ansatte.

Fullstendige forsikringsvilkår

Gruppeliv (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Sikre de ansatte med gruppeliv og medforsikring

Sikre de ansatte med gruppeliv og medforsikring

Hva er egentlig gruppeliv og medforsikring?

Her er en forklaring