Gruppe ansatte
Foto: iStock

Sikre de ansatte med gruppeliv og medforsikring

Mange arbeidsgivere har tegnet gruppelivsforsikring for sine ansatte. Hva er egentlig denne forsikringen og hva er medforsikring?

Publisert: 17.10.2020 - Oppdatert: 17.10.2020

Gruppeliv

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring for de ansatte. En slik forsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall. Om arbeidsgiver er pliktig til å tegne gruppelivsforsikring for sine ansatte følger som regel av en tariffavtale. Visste du at gruppelivsforsikringen kan utvides til å omfatte medforsikring av ektefelle eller samboer? 

Medforsikring

Med denne tilleggsforsikringen vil den ansatte være sikret dersom han eller hun mister sin nærmeste. En slik utbetaling vil gi den ansatte større økonomisk frihet i en vanskelig situasjon og kan bli avgjørende for om den ansatte blant annet kan beholde hjemmet sitt. Medforsikring er en tilleggsforsikring til en gunstig pris og krever ingen helseopplysninger ved tegning.