I forbindelse med kjøp/salg vil det være leveringsbetingelsene i handelsavtalen som regulerer hvem som eier/bærer risikoen for varen under transporten. Det er derfor nødvendig å kjenne til hvilke leveringsbetingelser som benyttes og hva de innebærer. I utgangspunktet vil det være eieren eller den som har risikoen for varen eller utstyret som har behov for transportforsikring.