En transportør eller en speditør sitt ansvar for skader på varer og utstyr er ofte begrenset.  En transportforsikring kan tegnes for å sikre økonomisk trygghet for varer og utstyr mens de er under transport.

I forbindelse med kjøp/salg vil det være leveringsbetingelsene i handelsavtalen som regulerer hvem som eier/bærer risikoen for varen under transporten. Det er derfor nødvendig å kjenne til hvilke leveringsbetingelser som benyttes og hva de innebærer. I utgangspunktet vil det være eieren eller den som har risikoen for varen eller utstyret som har behov for transportforsikring.

Forsikringen kan tegnes på 3 ulike ”nivåer”:

  1. Alle farer – ”A” vilkår.
    Dette er det mest omfattende vilkåret – såkalt ”all risk” vilkår.

  2. Utvidet transportulykke – ”B” vilkår.En begrenset dekning som dekker kun de positivt nevnte skadeårsaker.

  3. Transportulykke – ”C” vilkår.
    Den mest begrensede dekningen som dekker kun de positivt nevnte skadeårsaker.

Felles for alle dekningene er at de dekker felleshavaribidrag.

Ønsker du mer informasjon om vår Transportforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.