Alle våre organisasjonsforsikringer

Kriminalitet

En kriminalitetsforsikring dekker det økonomiske tapet som følge av at ansatte har gjort straffbare handlinger mot deg som arbeidsgiver.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker økonomisk tap som følge av at ansatte eller vikarer gjør straffbare handlinger mot deg som arbeidsgiver, for eksempel underslag, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap eller dokumentforfalskning. 

Tilleggsforsikringer

Det er mulig å kjøpe tilleggsforsikringer som dekker:

  • straffbare handlinger utført av andre
  • tap påført tredjemann
  • datakriminalitet for avbrudd

Viktig å vite

Virksomheten må ha et kundeforhold (dvs. også ha andre forsikringer) for å kunne kjøpe en kriminalitetsforsikring. I tillegg må blant annet rutiner ift. revisjon, internkontroll og pengeoverføringer kunne dokumenteres.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss