Kriminalitet

En kriminalitetsforsikring dekker det økonomiske tapet som følge av at ansatte har gjort seg skyldig i underlag, tyveri eller bedrageri.

En kriminalitetsforsikring dekker det økonomiske tapet som følge av at ansatte eller vikarer har gjort seg skyldig i underlag, tyveri, bedrageri utroskap eller dokumentfalsk.

Forsikringen dekker ikke indirekte økonomisk tap eller "konsekvenstapet", som f.eks. tapt fortjeneste eller omkostninger til rekonstruksjon av data.

Organisasjoner og virksomheter må ha et kundeforhold (dvs også ha andre forsikringer) for å kunne kjøpe en kiminalitetsforsikring. I tillegg må blant annet rutiner ift revisjon, internkontroll og pengeoverføringer kunne dokumenteres.

Ønsker du mer informasjon om vår Kriminaltetsforsikring, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.