Alle våre organisasjonsforsikringer

KA Kirkeforsikring

KA Kirkeforsikring er en forsikringsordning for kirkene i Den norske kirke.

KA Kirkeforsikring ble opprettet i 2005 og det ble inngått en avtale med Knif Trygghet Forsikring om å administrere forsikringsordningen på vegne av Hovedorganisasjonen KA

Mange fellesråd har sluttet seg til forsikringsfellesskapet, og de fleste kirkene (ca. 77%) er i dag forsikret i KA Kirkeforsikring.

Kirkebyggdatabasen

Fellesrådene registrerer opplysninger om kirken i KAs Kirkebyggdatabase:

  • Kirkebyggets alder
  • Arealfordeling (hovedplan, kjeller, galleri, osv.)
  • Kirkebyggets standard
  • Sikkerhetstiltak

Opplysningene i Kirkebyggdatabasen danner grunnlag for fullverdiberegningen, og verdien av kirken danner igjen grunnlag for premieberegningen.

Brannskader

Vi opplevde dessverre fire kirkebranner i perioden 2010 -2012, og ordningen har dermed blitt testet på flere måter. En kirkebrann rammer menigheten og hele lokalsamfunnet, og fellesrådene som forvaltere av verdiene blir satt under press. Da er det godt å slippe å bekymre seg for forsikringene. Det er godt å ha en konstruktiv samarbeidspartner i en vanskelig situasjon. Vår oppgave er å ivareta fellesrådet, kirkevergen og alle de berørte på en god måte. Vi har fått gode tilbakemeldinger både på skadebehandling og oppfølging i forbindelse med skadene. I tillegg viser erfaringene at våre forsikringsvilkår er godt tilpasset kirkebygget og kirkeløsøret. Dekningene er realistiske og gode når skaden skjer. Dessverre førte disse brannene til en premieøkning i 2013. I årene etter har det ikke vært storskader og følgelig ingen premieøkning ut over indeksregulering. Dersom vi unngår større brannskader, vil dette sikre premiestabilitet i årene framover.

Skadeforebygging

Knif Trygghet ønsker å være med på å sikre de kulturhistoriske verdiene som kirkene representerer. Vi jobber derfor sammen med KA med å få til en effektiv skadeforebygging. 

Det gjennomføres hvert fjerde år kirkekontroller som setter søkelyset på kirkenes sikkerhets- og tilstandsmessige status. I tillegg til dette har KA utarbeidet et tilstandsvurderingsverktøy for ytterligere kartlegging. Forsikringsordningen opplever at dette fokuset er med på å øke frekvensen av forebyggende og skadebegrensende tiltak. Ordningene gir for eksempel 40% rabatt ved etablering av sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg. Vi registrerer også en stor økning i antall søknader på vår tilskuddsordning for sikring av kirkebygg. Dette er vi svært glade for.

Brannvarsling

Vi anbefaler brannalarm med både innvendig og utvendig deteksjon. Dette kan hindre en påtenning i å utvikle seg til en brann. Sjekk gjerne ut gunstige innkjøpsavtaler hos Knif Innkjøp

Fullstendige forsikringsvilkår

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om forsikringsvilkårene. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss