• Maskiner, inventar, løsøre og varer (MILV)
 • Avbruddstap
 • Ansvar
 • Ryddingsutgifter
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning

Forsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

 • Maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • Innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • Lønn til ansatte ved avbrudd
 • Klienters ting
 • Penger og verdipapirer
 • Rekonstruksjon av arkiv
 • Yrkesverktøy

Ønsker du mer informasjon om vår Bedriftsforsikring, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.