Alle våre organisasjonsforsikringer

Bedriftsforsikring

Vår bedriftsforsikring dekker små og store bedrifter eller organisasjoner. Forsikringen kan tilpasses etter behov.

Dette er forsikring som dekker skader på maskiner, inventar, løsøre og eventuelt varer for virksomheten. Forsikringen dekker også selve driften i form av at både ansvarsforsikring og avbruddsforsikring er inkludert.

Selve bygningen må forsikres med en egen huseierforsikring

Hva dekker forsikringen?

 • brannskader
 • vannskader
 • skader ved tyveri og skadeverk
 • bruddskade på glassruter
 • underslag
 • naturskader
 • avbruddstap
 • ansvarsskader som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset
 • produktansvar
 • ryddingsutgifter ved skade
 • rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • bygningsmessig tilleggsinnredning

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Noen dekninger kan utvides med høyere forsikringssum og du kan velge flere dekninger i tillegg til standard vilkår.

 • maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • lønn til ansatte ved avbrudd
 • klienters ting
 • penger og verdipapirer
 • rekonstruksjon av arkiv
 • yrkesverktøy

Fullstendige vilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss