Alle våre organisasjonsforsikringer

Byggherreansvar

En byggherreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som byggherre. 

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker erstatningskrav som følge av

  • fysisk skade påført tredjemanns person eller ting, for eksempel naboeiendom
  • økonomisk tap som følge av slike skader

 

Vi kan også bistå med å avklare om et rettslig erstatningsansvar som byggherre foreligger.

Hvem trenger denne forsikringen?

Vanlig Ansvarsforsikring eller Huseierforsikring omfatter ikke byggherreansvar, og vi anbefaler derfor å vurdere Byggherreansvarsforsikring til et byggeprosjekt, for eksempel et nybygg eller rehabilitering. 

En Byggherreansvarsforsikring kommer i tillegg til en entreprenørs eventuelle ansvarsforsikring.

Hvorfor trenger vi en byggherreansvarsforsikring?

Ansvarsskader som entreprenøren ikke kan klandres for under et byggeprosjekt, faller på byggherren. I henhold til Naboloven har byggherre tilnærmet objektivt ansvar for skade på naboeiendommen.

Vi anbefaler derfor at det tegnes en Byggherreansvarsforsikring både ved oppføring av nye bygg og ved om-/påbygging på eksisterende bygg.

Videre har entreprenøren vanligvis en prosjektforsikring som dekker materialer, maskin/utstyr og verdien som tilføres bygget etter hvert som byggingen pågår. Hvis dere selv tilfører bygget verdi med egne materialer og egen arbeidsinnsats eller dugnad, vil det være nødvendig med en egen tilleggsforsikring for "Bygg under oppføring" for deres del av prosjektet.

Fullstendige forsikringsvilkår

Viktig å vite

Denne forsikringen selges ikke alene, men tilbys kun til de som allerede har et kundeforhold. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss