Byggherreansvar

En byggherreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som byggherre. 

En byggherreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som byggherre. 

Dette gjelder for:

  • fysisk skade påført tredjemanns person eller ting, for eksempel naboeiendom
  • økonomisk tap som følge av slike skader

Vi kan bistå med å avklare om et rettslig erstatningsansvar som byggherre foreligger.

Den alminnelige ansvarsforsikring eller Huseierforsikringen omfatter ikke byggherreansvar, og vi anbefaler derfor at dere, forut for et byggeprosjekt, for eksempel et nybygg eller rehabilitering, vurderer å tegne byggherreansvarsforsikring.

En Byggherreansvarsforsikring kommer i tillegg til en entreprenørs eventuelle ansvarsforsikring.

Ønsker du mer informasjon om vår Byggherreansvarsforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.