Alle våre organisasjonsforsikringer

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring kan sikre bedriften fra økonomisk tap ved eventuelle søksmål eller erstatningskrav. 

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker det rettslige erstatningskravet som følge av

  • ansvarsskader
    (skade på tredjemanns person eller ting under utøvelse av den virksomheten som er angitt)
  • produktansvar
    (skade forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter)

 

Forsikringen omfatter også bistand med å avklare om et rettslig erstatningsansvar foreligger.

Hva er et erstatningskrav?

Hvis virksomheten påfører en skade på en tredjepart kan dette medføre store økonomiske tap i form av erstatningskrav til virksomheten. Det kan dreie seg om

  • fysisk skade påført tredjemanns person eller ting
  • økonomisk tap som følge av slike skader

Hvem trenger denne forsikringen?

Bedrifter som ønsker å sikre seg mot økonomisk tap ved erstatningskrav.

Risikoen for erstatningskrav varierer ut fra hvilken type virksomhet som drives. 

Andre ansvarsforsikringer?

Ansvar som huseier er inkludert i Huseierforsikringen

Ansvar for den forsikrede virksomhet er inkludert i kombinerte produkter som Bedrifts-, Kontor- og Butikkforsikringer, men kan også tegnes som en separat forsikring ved behov.

Se også Byggherreansvar og Styreansvar 

Ansvar som privatperson er inkludert i din private Innboforsikring

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss