Alle våre organisasjonsforsikringer

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring kan sikre bedriften fra økonomisk tap ved eventuelle søksmål eller erstatningskrav. 

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker det rettslige erstatningskravet som følge av

  • ansvarsskader
    (skade på tredjemanns person eller ting under utøvelse av den virksomheten som er angitt)
  • produktansvar
    (skade forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter)

 

Forsikringen omfatter også bistand med å avklare om et rettslig erstatningsansvar foreligger.

Hva er et erstatningskrav?

Hvis virksomheten påfører en skade på en tredjepart kan dette medføre store økonomiske tap i form av erstatningskrav til virksomheten. Det kan dreie seg om

  • fysisk skade påført tredjemanns person eller ting
  • økonomisk tap som følge av slike skader

Hvem trenger denne forsikringen?

Bedrifter som ønsker å sikre seg mot økonomisk tap ved erstatningskrav.

Risikoen for erstatningskrav varierer ut fra hvilken type virksomhet som drives. 

Andre ansvarsforsikringer?

Ansvar som huseier er inkludert i Huseierforsikringen

Ansvar for den forsikrede virksomhet er inkludert i kombinerte produkter som Bedrifts-, Kontor- og Butikkforsikringer, men kan også tegnes som en separat forsikring ved behov.

Se også Byggherreansvar og Styreansvar 

Ansvar som privatperson er inkludert i din private Innboforsikring

Fullstendige forsikringsvilkår

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller hvis du har spørsmål om vilkårene. 

IPID (PDF)

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss