Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er en forsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som kan ilegges virksomheten.

Dette gjelder for:

  • fysisk skade påført tredjemanns person eller ting
  • økonomisk tap som følge av slike skader.

Vi vil bistå med å avklare om et rettslig erstatningsansvar foreligger.

Ansvar som huseier er inkludert i Huseierforsikringen. Ansvar for den forsikrede virksomhet er inkludert i kombinerte produkter som Bedrifts-, Kontor- og Butikkforsikringer, men kan også tegnes som en separat forsikring.

Ønsker du mer informasjon om vår ansvarsforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.