Innboforsikring

Bor du leilighet eller leier en bolig, bør du forsikre det du eier av inventar og løsøre. Det gir deg økonomisk trygghet ved for eksempel en brann. 
Vår Ekstra Trygghet Innbo er aktuell dersom du ønsker å være sikret mot flere typer skader.

Innboforsikring
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet, vennligst tast inn ditt postnummer
Gateadresse
*
Postgruppe
Postnummer
*
Poststed
*
ProduktID
 
 
Hva dekker forsikringen?
Innbo og løsøre
Innbo og løsøre Ekstra Trygghet
Brann

Dekker brann, eksplosjon, plutselig nedsoting, lynnedslag eller kortslutning. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke.

Vann

Dekker vannskader fra bygningens rørledning ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Dekker også vannskader fra vann som trenger inn i bygningen utenfra. Skader som skyldes sviktende drenering, samt søl, kondens eller sopp- og råteskader dekkes ikke.

Tyveri

Dekker tyveri av innbo og løsøre fra bygning. Ved tyveri fra boder med adgang fra fellesområder er erstatningen begrenset til 50 000 kroner.

Sykkel

Dekker tyveri av låst sykkel, sykkeltilhenger og barnesete.

Erstatningen er begrenset til 10 000 kroner.

Ved Ekstra Trygghet Innbo er erstatningen begrenset til kr 20 000 kroner.

Matvarer i fryser

Dekker tap av matvarer i fryser ved utilsiktet temperaturstigning i fryseren.

Rettshjelpforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister eller nabotvister.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Ansvarforsikring

Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har påført andre personer eller andres ting eller eiendom i egenskap av privatperson.

Erstatningen er begrenset til 4 millioner kroner.

ID-sikring

Forsikringen er en ID-sikringstjeneste som skal forebygge og begrense skadeomfanget av identitetstyveri gjennom informasjon, rådgiving og telefonassistanse. Tjenesten leveres av cxLoyalty som håndterer alle henvendelser i forbindelse med et identitetstyveri.

Naturskade

Dekker naturskader som for eksempel skred, storm, flom og jordskjelv.

Yrkesskadeforsikring

Dersom du egenskap av privatperson er å betrakte som arbeidsgiver, dekker yrkesskadeforsikringen yrkesskade på arbeidstaker etter Lov om yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikringen gjelder ikke for innbo- og løsøreforsikring i fritidsbolig.

Andre skader på innbo og løsøre

Dekker andre plutselige og uforutsette skader på innbo og løsøre, for eksempel hvis en gjenstand mistes i gulvet.

Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass

Forsikringen dekker tyveri av personlige eiendeler fra låst skap med inntil 15 000 kroner.

Invaliditet - rullestolbruker

Forsikringen dekker nødvendige bygningsmessige forandringer dersom sikrede som følge av en ulykke blir rullestolbruker.

Erstatningen er begrenset til 250 000 kroner.

Veggedyr, kakerlakker og skjeggkre

Forsikringen dekker kostnader ved bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre på sikredes faste bosted. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring. Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Se mer på hussoppen.no