Alle våre privatforsikringer

Innboforsikring

En innboforsikring gjelder alt du har av eiendeler i hjemmet ditt. Den gir deg økonomisk trygghet ved for eksempel en brann. Du kan tilpasse innboforsikringen etter ditt ønske og behov. 

Hva dekker forsikringen?

Innbo og løsøre

Innbo og løsøre Ekstra Trygghet

Brann

Dekker brann, eksplosjon, plutselig nedsoting, lynnedslag eller kortslutning. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke.

Vann

Dekker vannskader fra bygningens rørledning ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Dekker også vannskader fra vann som trenger inn i bygningen utenfra. Skader som skyldes sviktende drenering, samt søl, kondens eller sopp- og råteskader dekkes ikke.

Tyveri

Dekker tyveri av innbo og løsøre fra bygning. Ved tyveri fra boder med adgang fra fellesområder er erstatningen begrenset til 100 000 kroner.

Sykkel

Dekker tyveri av låst sykkel, sykkeltilhenger og barnesete.

Erstatningen er begrenset til 30 000 kroner (40 000 kroner med Ekstra Trygghet)

 

Matvarer i fryser

Dekker tap av matvarer i fryser ved utilsiktet temperaturstigning i fryseren.

Erstatningen er begrenset til 15 000 kr.

Rettshjelpforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister eller nabotvister.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

I de tilfeller der det er tre eller flere parter på sikredes side, er den samlede forsikringssummen begrenset til 250 000 kroner.

Ansvarforsikring

Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har påført andre personer eller andres ting eller eiendom i egenskap av privatperson.

Erstatningen er begrenset til 4 millioner kroner.

ID-sikring

Forsikringen er en ID-sikringstjeneste som skal forebygge og begrense skadeomfanget av identitetstyveri gjennom informasjon, rådgiving og telefonassistanse. Tjenesten leveres av Tenerity AS som håndterer alle henvendelser i forbindelse med et identitetstyveri.

 

Ta kontakt med Tenerity hvis du har blitt utsatt for ID-tyveri:

Telefon: 67 55 55 60
e-post: [email protected]

Naturskade

Dekker naturskader som for eksempel skred, storm, flom og jordskjelv.

Yrkesskadeforsikring

Dersom du egenskap av privatperson er å betrakte som arbeidsgiver, dekker yrkesskadeforsikringen yrkesskade på arbeidstaker etter Lov om yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikringen gjelder ikke for innbo- og løsøreforsikring i fritidsbolig.

Andre skader på innbo og løsøre

Dekker andre plutselige og uforutsette skader på innbo og løsøre, for eksempel hvis en gjenstand mistes i gulvet.

Utvidet dekning ved sykkeltyveri

Dekker tyveri av låst sykkel, sykkeltilhenger og barnesete.

Erstatningen er begrenset til 40 000 kroner.

Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass

Forsikringen dekker tyveri av personlige eiendeler fra låst skap med inntil 40 000 kroner.

Invaliditet - rullestolbruker

Forsikringen dekker nødvendige bygningsmessige forandringer dersom sikrede som følge av en ulykke blir rullestolbruker.

Erstatningen er begrenset til 300 000 kroner.

Veggedyr, kakerlakker og skjeggkre

Forsikringen dekker kostnader ved bekjempelse av skadedyr på sikredes faste bosted. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring. Erstatningen er begrenset til 150 000 kroner.

Se mer på hussoppen.no

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Innbo (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

Vilkår Innbo skadedyrforsikring  (PDF - hussoppen.no)

IPID (PDF)

IPID Skadedyrforsikring  (hussoppen.no)

Hvilken forsikringssum bør du ha?

Det kan være vanskelig å sette en verdi på alt du eier og har. Bruk gjerne Finans Norges innbokalkulator for å få en veiledende forsikringssum.

Finans Norges Innbokalkulator

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg og din livssituasjon. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss

Råd og tips

Skjeggkre i norske boliger

Skjeggkre i norske boliger

Hva kan du selv gjøre for å bekjempe skjeggkre og hvilken forsikring kan hjelpe deg hvis du trenger det?

Les om skjeggkre
Slik forebygger du vannskader

Slik forebygger du vannskader

Få enkle tips til hvordan du kan unngå vannskader.

Les mer her