Hvem kan bli kunde?

Vi tilbyr forsikringer til bestemte målgrupper. 

Publisert: 24.08.2020 - Oppdatert: 02.11.2020

Ideelle og frivillige organisasjoner

Ideelle og frivillige organisasjoner utgjør Knif Trygghet sitt kjernemarked. Selskapet tilbyr forsikringer tilpasset ulike typer virksomheter innenfor ideell og frivillig sektor i Norge. 

Bedrifter

Har du næringsvirksomhet og du er tilknyttet en organisasjon som benytter seg av Knifs tilbud, er du velkommen til å kjøpe bedriftsforsikringer hos oss.

Privatpersoner

Vi tilbyr privatforsikring til deg som er ansatt eller frivillig hos en av våre eiere, og til deg som har en tilknytning til en organisasjon som benytter seg av Knifs tilbud. 

Barn av kunder er også velkommen til å kjøpe private forsikringer hos oss.