Hvem kan bli kunde

Knif Trygghet er et forsikringsselskap som retter vår virksomhet mot kristne organisasjoner, ideelle/frivillige organisasjoner og menigheter, deres ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere.

PRIVATPERSON

For å kjøpe private forsikringer hos oss, må du være ansatt i, eller ha tillitsverv eller frivillig tjeneste innenfor Kristen-Norge. Barn av kunder og de vi selv kommer i kontakt med gjennom vår utadrettede virksomhet, samt ansatte i en av KNIF sine assosierte medlemmer er også velkommen til å kjøpe private forsikringer hos oss. Vi har dessverre ikke anledning til å tegne forsikringer for næringsvirksomheten til selvstendig næringsdrivende.

ORGANISASJON

For organisasjoner tegner vi forsikringer til følgende kundegrupper:

 • Eierorganisasjonene
 • Virksomhet i kristen-Norge som bekjenner seg til den Apostoliske Trosbekjennelse
 • Virksomhet som eierorganisasjoner og kristen-Norge (punkt 1 og 2)har eierandel 50 % eller mer
 • Assosierte medlemmer (og underenheter):
  • Virke rehab
  • Avholdsbevegelsen
  • NKS Kløverinstitusjoner
  • LHL Helse          
  • Kristelig Folkeparti
 • NM Hotels
 • Actis/avholdsbevegelsen – underenhet: Medlemmer av “Norske kulturbygg, lagsbruk som er direkte medlem av Norske kulturbygg”
 • Actis/avholdsbevegelsen – underenhet: Medlemmer av “Noregs Ungdomslag”

 

IDEELLE/FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Knif Trygghet tilbyr også forsikring til ideelle og frivillige organisasjoner.

 

Dersom dere ikke faller inn under en av disse kategoriene kan vi dessverre ikke tilby forsikringer til dere. Om dere kvalifiserer til å kunne bli kunde hører vi gjerne fra dere. 

Opplys da om hvilken tilknytning dere har til Kristen-Norge og hvilke forsikringer dere ønsker tilbud på.

 

Kontakt kundeservice