Hvem kan bli kunde

Knif Trygghet er et forsikringsselskap som retter vår virksomhet mot kristne organisasjoner, ideelle/frivillige organisasjoner og menigheter, deres ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere.

PRIVATPERSON

For å kjøpe private forsikringer hos oss, må du være ansatt i, eller ha tillitsverv eller frivillig tjeneste innenfor Kristen-Norge. Barn av kunder og de vi selv kommer i kontakt med gjennom vår utadrettede virksomhet, samt ansatte i en av KNIF sine assosierte medlemmer er også velkommen til å kjøpe private forsikringer hos oss. Vi har dessverre ikke anledning til å tegne forsikringer for næringsvirksomheten til selvstendig næringsdrivende.

ORGANISASJON

For organisasjoner tegner vi forsikringer til følgende kundegrupper:

 • Eierorganisasjonene
 • Virksomhet i kristen-Norge som bekjenner seg til den Apostoliske Trosbekjennelse
 • Virksomhet som eierorganisasjoner og kristen-Norge (punkt 1 og 2)har eierandel 50 % eller mer
 • Assosierte medlemmer (og underenheter):
  • Virke rehab
  • Avholdsbevegelsen
  • NKS Kløverinstitusjoner
  • LHL Helse          
  • Kristelig Folkeparti
 • NM Hotels
 • Actis/avholdsbevegelsen – underenhet: Medlemmer av “Norske kulturbygg, lagsbruk som er direkte medlem av Norske kulturbygg”
 • Actis/avholdsbevegelsen – underenhet: Medlemmer av “Noregs Ungdomslag”

 

IDEELLE/FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Knif Trygghet tilbyr også forsikring til ideelle og frivillige organisasjoner.

  

Kontakt kundeservice