Alle våre organisasjonsforsikringer

Styreansvar

En styreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv.

Om forsikringen

  • Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar styret kan pådra seg ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser.
  • Forsikringen dekker styremedlemmets rettslige erstatningsansvar for formueskade, dvs. direkte økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting.
  • Hvert enkelt styremedlem kan bli rettslig erstatningsansvarlig overfor eiere, kreditorer, kontraktspart, leverandører, ansatte eller andre.
  • Saksomkostninger ved søksmål (også uberettiget) dekkes.
  • Styremedlemmet har et ubegrenset personlig ansvar, altså hefter sikrede med sin personlige økonomi.

Viktig å vite

  • Virksomheten må ha sitt hovedsete i Norge.
  • Forsikringen tegnes for hele styret og dekker tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer/varamedlemmer i styret samt daglig leder/administrerende direktør.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss