Styreansvar

En styreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv.

En styreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv. Virksomheten må ha sitt hovedsete i Norge.

Forsikringen tegnes for hele styret og dekker tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer/varamedlemmer i styret samt daglig leder/administrerende direktør.

Vi kan bistå med å avklare om et rettslig erstatningsansvar for styret foreligger.

Ønsker du mer informasjon om vår Styreansvarsforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.