Alle våre organisasjonsforsikringer

Styreansvar

En styreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv.

Om forsikringen

  • Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar styret kan pådra seg ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser.
  • Forsikringen dekker styremedlemmets rettslige erstatningsansvar for formueskade, dvs. direkte økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting.
  • Hvert enkelt styremedlem kan bli rettslig erstatningsansvarlig overfor eiere, kreditorer, kontraktspart, leverandører, ansatte eller andre.
  • Saksomkostninger ved søksmål (også uberettiget) dekkes.
  • Styremedlemmet har et ubegrenset personlig ansvar, altså hefter sikrede med sin personlige økonomi.

Viktig å vite

  • Virksomheten må ha sitt hovedsete i Norge.
  • Forsikringen tegnes for hele styret og dekker tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer/varamedlemmer i styret samt daglig leder/administrerende direktør.

Fullstendige forsikringsvilkår

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller hvis du har spørsmål om vilkårene. 

IPID (PDF)

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss