Alle våre organisasjonsforsikringer

Skole, leirsted og barnehage

Denne forsikringen er spesielt tilpasset skoler, leirsteder og barnehager. Dekningene kan tilpasses etter behov. 

Dette er forsikring som dekker skader på maskiner, inventar, løsøre og varer for virksomheten. Forsikringen dekker også selve driften i form av at både ansvarsforsikring og avbruddsforsikring er inkludert.

Selve bygningen må forsikres med en egen huseierforsikring

Hva dekker forsikringen?

 • brannskader
 • vannskader
 • skader ved tyveri og skadeverk
 • bruddskade på glassruter
 • underslag
 • naturskader
 • avbruddstap
 • ansvar (gjelder i hele Europa)
 • produktansvar
 • ryddingsutgifter etter skade
 • rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • bygningsmessig innredning
 • matvarer i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Noen dekninger kan utvides med høyere forsikringssum og du kan velge flere dekninger i tillegg til standard vilkår.

 • maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • utvidet innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • lønn til ansatte ved avbrudd
 • penger og verdipapirer
 • rekonstruksjon av arkiv

Hoppeslott må ha egen ansvarsforsikring!

Fullstendige vilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss