Forsikringen omfatter blant annet:

 • Inventar, løsøre, maskiner og varer
 • Glassruter inntil 10 m2
 • Avbruddstap: Ekstrautgifter, Inntektstap og Lønn til ansatte
 • Ansvar (gjelder i hele Europa)
 • Ryddingsutgifter
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • Bygningsmessig innredning
 • Underslag og Ran
 • Matvarer i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom

Forsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

 • Maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • Penger og verdipapirer

 

Hoppeslott må ha egen ansvarsforsikring.

 

Ønsker du mer informasjon om vår Skole Leirsted Barnehageforsikring, ta kontakt med oss.

 

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.