Alle våre organisasjonsforsikringer

Lastebil og buss

Forsikring for virksomhetens lastebiler og busser. Velg mellom Ansvar, Delkasko og Kasko. Ansvarsforsikring er obligatorisk på registrerte kjøretøy. 

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for registrerte kjøretøy. 

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker også skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides. 

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Alarmtelefon til Falck: (+47) 21 49 33 79

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med:

  • Avbruddsforsikring (kun når du har delkasko eller kasko)
  • Godsansvar

Fullstendige forsikringsvilkår

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller hvis du har spørsmål om vilkårene. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss