Forsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

  • Avbrudd (kan kun kjøpes i tillegg til delkasko, kasko)
  • Godsansvar

Ønsker du mer informasjon om vår Lastebil- og bussforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.