Butikkforsikring

Vår butikkforsikring dekker det forsikringsbehovet en butikk vanligvis har behov for.

Vår butikkforsikring forsikrer butikkens eiendeler som inventar og løsøre. Forsikringen omfatter også ansvarsforsikring og avbruddsforsikring. Bygninger kan forsikres under vår huseierforsikring.

Forsikringen omfatter blant annet:

 • Maskiner, inventar, løsøre og varer (MLV)
 • Avbruddstap
 • Ansvar
 • Ryddingsutgifter
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning

Forsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

 • Innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • Lønn til ansatt ved avbrudd
 • Penger og verdipapirer
 • Rekonstruksjon av arkiv m.v.
 • Yrkesverktøy

Ønsker du mer informasjon om vår Butikkforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.