Alle våre organisasjonsforsikringer

Kontorforsikring

Vår kontorforsikring dekker kontorlokaler. Forsikringen kan tilpasses etter behov. 

Dette er forsikring som dekker skader på maskiner, inventar og løsøre for virksomheten. Forsikringen dekker også selve driften i form av at både ansvarsforsikring og avbruddsforsikring er inkludert.

Selve bygningen må forsikres med en egen huseierforsikring

Hva dekker forsikringen?

 • brannskader
 • vannskader
 • skader ved tyveri og skadeverk
 • bruddskade på glassruter
 • underslag
 • naturskader
 • avbruddstap
 • kontoransvar – ansvarsskader i egenskap av leietaker og/eller bruker av kontorlokalet
 • ryddingsutgifter
 • rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • ekstrautgifter til nødvendig fortsettelse av kontorvirksomheten

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Noen dekninger kan utvides med høyere forsikringssum og du kan velge flere dekninger i tillegg til standard vilkår.

 • bygningsmessig innredning
 • lønn til ansatte ved avbrudd
 • penger og verdipapirer
 • rekonstruksjon av arkiv

Fullstendige vilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss