Kontorforsikring

Vår kontorforsikring dekker forsikringsbehovet for ulike kontor.

Vår kontorforsikring forsikrer kontorets eiendeler som inventar og løsøre. Forsikringen omfatter også ansvarsforsikring og avbruddsforsikring. Bygninger kan forsikres under vår huseierforsikring.

Forsikringen omfatter blant annet:

  • Maskiner, inventar og løsøre (MIL)
  • Avbruddstap
  • Ansvar
  • Ryddingsutgifter
  • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.

Forsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

  • Bygningsmessig innredning
  • Lønn til ansatte ved avbrudd
  • Penger og verdipapirer
  • Rekonstruksjon av arkiv

 

Ønsker du mer informasjon om vår Kontorforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.