Alle våre organisasjonsforsikringer

Maskin

Maskinforsikring kan tegnes på maskiner som benyttes i produksjons-, service- og kontorvirksomhet.

Om forsikringen

Det er spesielt for kostbare maskiner eller ”nøkkelmaskiner" det er aktuelt med en slik forsikring, som dekker plutselig og uforutsette skader på de forsikrede ting, utover de skadetyper som erstattes under huseier-, bedrifts-, butikk- og kontorforsikring.

Vær oppmerksom på at skader som følge av brann, er unntatt fra dekningen. Maskinforsikring tegnes derfor normalt som et tillegg til huseier-, bedrifts-, butikk- eller kontorforsikring.


Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss