Maskin

Maskinforsikring kan tegnes på maskiner benyttet i produksjons-, service- og kontorvirksomhet.

Maskinforsikring kan tegnes på maskiner benyttet i produksjons-, service- og kontorvirksomhet.

Det er spesielt for kostbare maskiner eller ”nøkkelmaskiner" det er aktuelt med en slik forsikring, som dekker plutselig og uforutsette skader på de forsikrede ting, utover de skadetyper som erstattes under huseier-, bedrifts-, butikk- og kontorforsikring.
Vær oppmerksom på at skader som følge av brann, er unntatt fra dekningen. Maskinforsikring tegnes derfor normalt som et tillegg til huseier-, bedrifts-, butikk- eller kontorforsikring.

Ønsker du mer informasjon om vår Maskinforsikring, ta kontakt med oss.


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.