Alle våre organisasjonsforsikringer

Person- og varebil

Forsikring for virksomhetes personbiler og varebiler. Velg mellom Ansvar, Delkasko og Kasko. Ansvarsforsikring er obligatorisk på registrerte biler. 

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Kasko Ekstra Trygghet

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når bilen er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

 

 

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker bruddskade på utvendige glassruter og glasstak.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Alarmtelefon til RedGo (tidligere Falck): (+47) 21 49 33 79

 

Ladekabel

Dekker skade og tyveri av ladekabel med egenandel på kr 1 000.

 

(denne dekningen gjelder ikke for bedriftskunder)

Fastmontert utstyr, dekor, folie, lakk

Dekker ekstra, lovlig fastmontert utstyr, dekor, folie og spesiell lakk inntil 50 000 kroner.

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje i bilen inntil kr 20 000 (kr 40 000 for bobil).

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager når bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Dekker faktiske leiebilutgifter, inntil 450 kroner. Leiebil kan velges bort.

Totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 15 000 km eller være eldre enn 1 år.

Utvidet totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 60 000 km eller være eldre enn 3 år.

Motor- og girskade

Dekker plutselige og uforutsette skader på motor, gir og drivverk dersom bilen er under 10 år gammel eller ikke kjørt lenger enn 200 000 km.

For el- og hybridbiler dekkes også skade på høyspentbatteri og ladeenhet i bilen.

Utvidet leiebil

Leiebildekningen er utvidet til å gjelde i 45 dager og med inntil 600 kroner per dag. 

 

(For bedrifter: inntil 1100 kroner per dag)

Startleie ved leasing

Dersom motorvognen totalskades eller blir stjålet, dekker forsikringen startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet.

Nøkkelforsikring

Dekker innkjøp av nye nøkler dersom disse blir mistet, stjålet eller skadet. Kostnader ved eventuell omkoding erstattes også.

Parkeringsskadeforsikring

Dekker skader påført av ukjent person mens bilen står parkert, med inntil kr 20 000, uten å få bonusen redusert.

Hvilken forsikring bør du velge?

 • Kasko Ekstra Trygghet

  Denne forsikringen passer til nyere biler som ikke er mer enn 10 år. Her er det blant annet forsikring for motor- og girskader og utvidet leiebildekning i tillegg til de vanlige dekningene.
 • Kasko

  Dette er den mest vanlige bilforsikringen og dekker de fleste skader på bilen, for eksempel ved kollisjon eller utforkjøring. Vi anbefaler denne forsikringen på biler som fortsatt har høy verdi.
 • Delkasko

  På eldre biler med lavere verdi kan det være aktuelt med delkasko. Denne forsikringen dekker ikke skader på egen bil ved kollisjon eller utforkjøring, men dekker likevel skader på grunn av brann eller tyveri. Du får også dekning for veihjelp og skader på glassruter.
 • Ansvar

  Dette er den rimeligste forsikringen og dekker ingen skader på egen bil. Likevel er den helt nødvendig om du har et registrert kjøretøy. Denne forsikringen er nemlig lovpålagt og dekker skader på andres biler eller personer. Forsikringen er inkludert hvis du velger Delkasko, Kasko eller Kasko Ekstra Trygghet.

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med:

 • Godsansvar/Flyttegodsansvar – dersom det fraktes andres gods mot betaling
 • Begrenset identifikasjon – dersom det er ansatte sjåfører
 • Yrkesløsøre og varer i bilen
 • Underslag – for forhandlere som har biler som lånes ut eller prøvekjøres

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss