Alle våre organisasjonsforsikringer

Personbil

Forsikring for virksomhetes personbiler. Velg mellom Ansvar, Delkasko og Kasko. Ansvarsforsikring er obligatorisk på registrerte biler. 

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for registrerte kjøretøy. 

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker også skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides. 

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker skifting eller reparasjon av motorvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning.

Med ruter menes front-, side- og bakruter samt bevegelig takluke.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet. 

Alarmtelefon til Falck: (+47) 21 49 33 79

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager dersom bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Leiebil kan velges bort.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss