Brannforebyggende tiltak

Publisert: 30.11.2016 - Oppdatert: 16.09.2020

 

  • Sørg for at det ALLTID er frie rømningsveier i lokalet.

 

  • Ha alltid en eller flere ansvarlige med en evakueringsplan til enhver tid ved ALLE arrangementer.

 

  • Vær forsiktig med bruk av åpen flamme. Forlat aldri et rom der det er tent levende lys, og plasser ikke tente lys nær brennbart materiale.

 

  • Bruk batteridrevne lys i stedet for levende stearinlys.

 

  • Sørg for å tømme aske på et trygt sted. Kast aldri varm aske i vanlig søppel.

 

  • Dersom bygget har skrusikringer: skru til sikringene i sikringsskapet jevnlig.

 

  • Har det vært lynnedslag i bygget eller i nærheten av bygget og dere opplever uregelmessigheter – ta kontakt med stedlig elektriker for å få sjekket om det er noe galt med det elektriske.

 

  • Hvis stikkontakter, skjøteledninger, sikringer etc. kjennes varme ut, er dette et faresignal.