Dame taster på kalkulator
Foto: iStock

Innberetningspliktige beløp

Personalforsikringer som gjelder ansatte på fritiden er skattepliktige. Her er en beskrivelse av hvordan du finner hvilke beløp som skal innberettes for 2021. 

Publisert: 06.12.2019 - Oppdatert: 18.03.2022

Finn forsikringsavtalen ved å logge inn

Ved å logge inn finner du alt du trenger for å finne innberetningspliktige beløp for personalforsikringer. Her ligger alle forsikringsbevis til organisasjonens forsikringsavtaler. For å logge inn må du være registrert som kontaktperson.

Det er en fordel at økonomiansvarlig i organisasjonen kan logge seg inn. Du kan be ansvarlig kontaktperson i organisasjonen din om å registrere deg også som kontaktperson inne på "min side". 

Logg inn

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn

Slik finner du innberetningspliktige beløp for personalforsikringer for 2021

Yrkesskadeforsikring

Ulykker på direkte vei til/fra arbeid er inkludert i yrkesskadeforsikringen. Denne delen av premien skal innberettes. Fordelen settes til kr 98 pr. årsverk. Den øvrige delen av premien for yrkesskadeforsikring skal ikke innberettes.

 

Andre personalforsikringer (Gruppeliv, Uførekapital og Personalulykke fritid)

For alle andre personalforsikringer finner du innberetningspliktige premier pr. ansatt i hvert enkelt forsikringsbevis ved å se på:

«Årspremie pr. person» eller «pris pr. årsverk». (Dette er beløpet som skal innberettes!)

 

Eventuelt kan du dele «sum premie» med det antall ansatte som står oppført.

 

Reiseforsikring for ansatte

Reiseforsikring som også omfatter ferie og fritid er skattepliktig for den delen som ikke er tjenestereise.

Følgende beløp skal innberettes for 2021:

  • Helårs kollektiv reiseforsikring for familie: kr 968
  • Helårs kollektiv reiseforsikring for enkeltperson: kr 419
  • Individuell helårs reise for familie: kr 2 113
  • Individuell helårs reise for enkeltperson: kr 760

 

Tjenestereise- og utestasjonertforsikring er ikke skattepliktig og skal ikke innberettes.

 

For korttidsansatte eller timelønnede kan årspremie pr. person deles på 1750 timer og multipliseres med det antall timer den ansatte har arbeidet.

 

Slik finner du innberetningspliktige beløp for personalforsikringer 2022 (PDF)