Dame på kontor
Foto: iStock

Innberetningspliktige beløp

Personalforsikringer som gjelder ansatte på fritiden er skattepliktige. Her er en beskrivelse av hvordan du finner hvilke beløp som skal innberettes for 2020. 

Publisert: 06.12.2019 - Oppdatert: 09.12.2020

Slik finner du innberetningspliktige beløp for personalforsikringer for 2020

Yrkesskadeforsikring

Ulykker på direkte vei til/fra arbeid er inkludert i yrkesskadeforsikringen. Denne delen av premien skal innberettes. Fordelen settes til kr 97 pr. årsverk. Den øvrige delen av premien for yrkesskadeforsikring skal ikke innberettes.

 

Andre personalforsikringer (Gruppeliv, Uførekapital og Personalulykke fritid)

For alle andre personalforsikringer finner du innberetningspliktige premier pr. ansatt i hvert enkelt forsikringsbevis ved å se på:

«Årspremie pr. person» eller «pris pr. årsverk». (Dette er beløpet som skal innberettes!)

 

Eventuelt kan du dele «sum premie» med det antall ansatte som står oppført.

 

Reiseforsikring for ansatte

Reiseforsikring som også omfatter ferie og fritid er skattepliktig for den delen som ikke er tjenestereise.

Følgende beløp skal innberettes for 2020:

  • Helårs kollektiv reiseforsikring for familie: kr 842
  • Helårs kollektiv reiseforsikring for enkeltperson: kr 364
  • Individuell helårs reise for familie: kr 1 837
  • Individuell helårs reise for enkeltperson: kr 661

 

Tjenestereise- og utestasjonertforsikring er ikke skattepliktig og skal ikke innberettes.

 

For korttidsansatte eller timelønnede kan årspremie pr. person deles på 1750 timer og multipliseres med det antall timer den ansatte har arbeidet.

 

Slik finner du innberetningspliktige beløp for personalforsikringer 2021 (PDF)