Snø på tak
Foto: iStock

Snø og is på taket

Store snømengder kan gi betydelige skader på tak og bygninger. Lurer du på om det begynner å bli for mye snø på taket, bør du ta fram spaden. Skader som skyldes tung snø kan medføre redusert utbetaling på forsikringen.

Publisert: 06.02.2019 - Oppdatert: 05.01.2024

Her er noen gode råd mot snøtunge tak

  • Pass på at du er godt sikret ved fjerning av snø på taket.
  • Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
  • Ikke fjern all snøen - det er lett å skade papp-, plate- og takstein. La det være igjen 10-20 cm snø på taket.
  • Kontroller hvor snøen havner – det kan være veggkonstruksjoner som ikke tåler den ekstra belastningen.
  • Hvis snøen langs husveggene har nådd taket, må du være forsiktig med å bruke maskiner til å fjerne snøen. Snøen på taket kan bli ustabil og settes i bevegelse.
  • Ikke fjern for store snømengder samtidig. Går dette for raskt kan det sette huskonstruksjonen i svingninger som den ikke tåler.

Hvor mye snø tåler taket ditt?

Gamle hus og hytter tåler vesentlig mindre snømengder enn bygninger som er oppført etter 1980. Eldre bygg tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket.

Beregningsgrunnlaget fra da huset ble oppført kan du eventuelt sjekke med kommunen der du bor eller har hytte.

Det er lurt å måke taket i god tid før tålegrensen er nådd og det er lurt å måke før snøen blir tung og våt. Vær spesielt oppmerksom på synlige nedbøyninger eller andre endringer i bygningen.

Istapper bør også fjernes

Istapper kan utgjøre en fare for liv og helse dersom de faller ned i et område hvor det ferdes folk. Et tiltak er å henge opp skilt som varsler om rasfare, men istappene bør også fjernes. Som gårdeier eller huseier er du ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av nedfall fra bygningen din.

Hvis det dannes mye is på taket og store istapper kan det være et tegn på at det er dårlig isolering på loftet. Da kan det lønne seg å etterisolere og hindre luftlekkasjer opp til loftet. Takflaten blir da kaldere, og det bli mindre fare for snøsmelting og isdannelse.

Is kan skade taktekningen, og ødelegge takrenner og nedløp. Isdannelser kan også demme opp for smeltevann slik at vannet renner til uønskede steder og forårsaker vannskader.

 

Kilder: Direktoratet for Byggkvalitet og SINTEF